آلبوم ابي...آخرين کاست: شب نيلوفري

آخرين تغييرات اين صفحه در تاريخ 6 ژانويه 2004 و مربوط به اضافه شدن تعدادي از ترانه هاي قديمي ابي ميباشد. کاست شب نيلوفري در پايين همين صفحه براي دانلود موجود است

Download in MP3 or RealPlayer Formats.

موزيک متن اين صفحه: کي اشکاتو پاک ميکنه

لطفا براي لود موزيک کمي صبر کنيد

Listen and Save with Windows Media Player

Listen with RealPlayer (online)

 

پاپا

اسم آلبوم

تپش

تپش

جدايي

چرا؟

پايانده باد ايران

اسير

چشمه

 

نازي ناز کن

اسم آلبوم

نازي ناز کن

پوست شير

کندو

بدرقه

شب مرد تنها

ميلاد

باغ بلور

باد و بيشه

سادگي منوببخش

سايه ، ساده

من و تو

شب زده

اسم آلبوم

شب زده

عسل

پيچک

غربت

خورجين

خاتون

سبد

خالي

راز هميشگي شدن

مولاي سبز پوش

قصه عشق

اسم آلبوم

کوه يخ

کوه يخ

برج

پاييز

رحم کن

گل واژه

سفر

غريبه

جعبه جواهر

منو ببخش

خاکستري

با تو

اسم آلبوم

با تو

سبد سبد

زبانم را نميفهمي

خونه

هموطن

غريبه

اسم آلبوم

غريبه

خورشيد بي حجاب

آبي

دلبر

هزار و يک شب

قاصد

خليج

اسم آلبوم

خليج

گريز

مداد رنگي

خانوم گل

هزار  و يک شب

دلبر

کلبه من

دو راهي

شکار

دلبر

اسم آلبوم

ستاره دنباله دار

سادگي

ستاره دنباله دار

رارقي

آرزو

باورم کن

خانه سرخ

روزگار

نون و پنيروسبزي همراه با داريوش

گل سرخ

معلم بد

اسم آلبوم

معلم بد

محتاج

چه بايد کرد

جواب

شما

اسم آلبوم

اتل متل

خواب

منزل به منزل

اتل متل

بنويس

 بگو اي يار بگو

ستاره هاي سربي

اسم آلبوم

ستاره هاي سربي

کي اشکاتو پاک ميکنه

آخر قصه

شب گريه

اقاقي

قبله

عادت

گريه نکن

اسم آلبوم

عطر تو

مهموني

عطر تو

مست چشات

جستجو

خانه و خاطره

نگو با من

اسم آلبوم

پير

گريه مستي

مادر بزرگ

حيلت رها کن

تو کي هستي

پير

خدا مي داند

شب

وقتشه

اسم آلبوم

تاج ترانه

خوابم يا بيدارم

دريايي

همسفر

پل

باور کن

شب شيشه اي

طلوع کن

اسم آلبوم

طلوع کن

هلا

بشکن

تورا نگاه ميکنم

بوسه بر ماه

من از تو ياد گرفتم

 

چيزي بگو

اسم آلبوم

شب نيلوفري

درخت

شب نيلوفري

سياه پوشها

تحمل کن

تنديس

وقتي تو گريه ميکني

  

  In case of any problem contact me at:
  I am .